Regulamin sklepu

1.Dane firmy

Właścicielem internetowego sklepu wędkarskiego cykadawedkarski.pl jest firma

Sklep Wędkarski CYKADA

M. Świątek
z siedzibą w Lublinie przy ul. Tarasowej 6 lok. nr 3.
kom: 503-040-022, 504-993-978

E-mail: cykadatig@wp.pl

WWW : cykadawedkarski.pl

NIP: 946-167-92-47
REGON: 061538344

 

2. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami/ wszelkie podawane dane osobowe służą wyłącznie do realizacji zamówienia i
nie są udostępniane innym instytucjom ani osobom trzecim.
Ponadto osoba zarejestrowana ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, może je edytować, poprawiać oraz usunąć.

 

3. Rejestracja

Rejestracja jest bezpłatna i daje szansę na korzystanie z wielu promocji.

Użytkownik rejestrując się w sklepie internetowym jest zobowiązany do podania prawdziwych danych osobowych pod rygorem usunięcia konta lub niezrealizowania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do weryfikowania danych osobowych drogą telefoniczną.
Rejestracja jest jednoznaczna z oświadczeniem przez Użytkownika, iż zapoznał się z regulaminem sklepu i zobowiązuje się do jego przestrzegania, a także wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych w celu realizacji zakupów.

Użytkownik może usunąć swoje konto w dowolnym momencie.

Osoby poniżej 18-go roku życia powinny posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na użycie lub podanie jakichkolwiek danych osobowych na tej stronie.

Dzieci poniżej 13 lat w świetle prawa nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych, nie mogą więc rejestrować się w naszym sklepie, ani brać udziału w promocjach i konkursach organizowanych na naszej stronie internetowej. Jeśli rodzic lub opiekun prawny dziecka poniżej 13-go roku życia stwierdzi, że dziecko udzieliło na naszej stronie informacji identyfikujących, powinien poinformować nas o tym, że chce usunięcia tych danych z naszej bazy danych. Po takiej informacji, dane te zostaną niezwłocznie usunięte.

 

4. Składanie zamówień i zakupy

Wszelkie transakcje związane z zakupami w naszym sklepie są przeprowadzane w języku polskim i rozliczane w złotówkach. Przed realizacją transakcji kontaktujemy się z Klientem, by potwierdzić ważność złożonego zamówienia. Jeśli zaistnieje taka konieczność, to do momentu wysyłki zamówienie można zmienić.

Zamówienia można składać za pośrednictwem:
* sklepu internteowego,
* poczty elektronicznej: cykadatig@wp.pl (w tytule wiadomości należy zaznaczyć, że jest to zamówienie ze sklepu internetowego).

Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu lub (i) adresu e-mail - po otrzymaniu zamówienia Zamawiający zostanie poinformowany o jego przyjęciu telefonicznie lub poprzez e-mail.
Osoby składające zamówienie bezpośrednio poprzez sklep interntowy, które podadzą adres e-mail będą automatycznie otrzymywać na podaną skrzynkę list potwierdzający złożenie zamówienia oraz jego status.
W potwierdzeniu umieszczany jest wykaz produktów zamówionych przez Klienta, ich ceny jednostkowe, cena łączna, koszt przesyłki, a także sposób dostawy.
Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 48 godzin, nie będą realizowane.
Zamówienia potwierdzonego nie można anulować.
Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
UWAGA ! Nie ma w naszym sklepie minimalnej kwoty zamówienia.

 

5. Czas Realizacji zamówień oraz koszty wysyłki

Terminem realizacji zamówienia jest czas upływający od chwili złożenia zamówienia do chwili wysłania produktu przez sklep. Czas ten jest wyrażany w dniach roboczych i jest zależny od sposobu dostawy oraz dostępności produktów. Sklep zastrzega sobie prawo niezrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych, jak brak produktu u producenta (wyczerpany nakład). O wznowieniu nakładu Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie, po otrzymaniu takiej informacji przez sklep.

 

Przy zamówieniach o wartości powyżej 300 zł koszt przesyłki pokrywa sklep CYKADAWEDKARSKI.

(nie dotyczy zakupu : łodzi , pontonów , silników , echosond).

 

 

6. Ceny oraz formy płatności

Wszystkie ceny są podawane w złotówkach i zawierają podatek VAT. Do wartości zamówionych produktów doliczyć trzeba koszt spedycji zależny od wybranego sposobu dostawy i formy płatności . Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w jego ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty, a także przeprowadzania akcji promocyjnych na stronach sklepu.

Na chwilę obecną dostępne są formy płatności:
- przy odbiorze przesyłki,
- przelewem (przedpłata)

W przypadku płatności przy odbiorze Zamawiający reguluje należność gotówką po dostarczeniu towaru.

 

Do każdej przesyłki dołączamy potwierdzenie kupna (paragon, lub na wyraźne żądanie Klienta - faktura VAT) oraz karty gwarancyjne (o ile zakupiony produkt gwarancję posiada).

 

 

7. Zwrot towarów


 

W przypadku wad fabrycznych:
W przypadku, gdy po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fabryczne powinien niezwłocznie poinformować sklep e-mailem na adres cykadatig@wp.pl. Towar zostanie wymieniony na wolny od wad najszybciej jak będzie to możliwe. W przypadku braku możliwości wymiany towaru (np. wyczerpany nakład) sklep zaproponuje w zamian inny towar lub zwróci Klientowi równowartość ceny wadliwego towaru.

 

W przypadku rezygnacji z zakupionego towaru:
Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) Klient może zrezygnować z kupionego produktu w ciągu 10 dni od otrzymania przesyłki, bez podania przyczyn rezygnacji. Rezygnacja możliwa jest tylko wtedy, gdy produkt nie był używany, ani w żaden inny sposób naruszony. Produkt powinien być zwracany w, oryginalnym opakowaniu, wraz z otrzymaną w przesyłce fakturą lub pragonem. Sklep gwarantuje zwrot ceny równej cenie produktu, na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym na adres podany w zamówieniu. Koszty przesyłki towaru nie są zwracane. Towar noszący cechy naruszenia zostanie odesłany do Klienta na jego koszt.

 

8 . Gwarancja

Długość i rodzaj gwarancji podajemy przy w opisie towaru.
Datą, od której obowiązuje gwarancja, jest data wystawienia dokumentu zakupu (paragon lub faktura VAT).

Gwarancją nie są objęte: uszkodzenia mechaniczne, celowe uszkodzenia sprzętu i wywołane nimi wady, uszkodzenia i wady wynikłe na skutek niewłaściwego użytkowania, przechowywania, transportu czy konserwacji sprzętu, sprzęty, do których Klient zagubił dokument zakupu, towary poddane jakimkolwiek przeróbkom.

Koszyk jest pusty